Privātuma politika

Personas dati netiek izpausti trešajām personām mārketinga mērķiem.

Apkopotā informācija ietver:

-first vārds un uzvārds
-adrese
-epasta adrese
-Telefona numurs

Kam klients personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi ar mērķi:
- Īstenošana līgumu (piegāde no kārtības un rēķinu)
- Ja klients piekrīt, lai informētu par jauniem produktiem, pakalpojumiem un piedāvājumiem, ko veikalā piedāvāto.

Informācija, kas ietverta piekļuves žurnāliem

Kringle.pl dienests apkopo informāciju par IP adresēm lietotāju. Šī informācija tiek izmantota tehniskām vajadzībām, kas saistītas ar pārvaldes pakalpojumu serveriem, kā arī statistikas vajadzībām.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Mājas lapas liek uz to tīmekļa saites ļaus lietotājiem tiešu piekļuvi citām mājas lapām. Taču mēs neesam atbildīgi par privātuma politiku īpašnieki šajās vietās izmanto. Aicinām lietotājus, lai izlasītu saturu privātuma paziņojumiem tīmekļa vietnēs personas datu vākšanu.

Informāciju, kas nosūtīta uz lietotāja

Mājas lapa nosūta lietotājam e-pasta paziņojumu par jaunu produktu, mārketinga informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Mājas lapā patur tiesības nosūtīt visiem lietotājiem e-pasta vēstules ar paziņojumiem par būtiskām izmaiņām sistēmā un vēstuļu komerciāla rakstura, īpaši reklāmas un citu saturu, kas ir komerciāla informācija.

Tiesības piekļūt datiem:

Katram klientam ir tiesības piekļūt saviem datiem un labot tos, katrs klients pēc reģistrācijas piekļūt saviem datiem un var tos mainīt. Uzticēta personas dati tiek glabāti un aizsargāti saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti piemērojamajiem tiesību principiem:

Akts 29.08.1997. Par personas datu aizsardzību (konsolidētais teksts Dz. U. Nr 101 no 2002. poz. 926, ar grozījumiem. D.)
Akts 18.07.2002. Par elektroniskajiem pakalpojumiem (Dz. U. Nr 144, postenis. 1204 ar vēlāk. D.)
Regulēšana 29.0.04 r. Iekšlietu ministrs un administrācijas personas datu apstrādes dokumentāciju un tehniskajiem un organizatoriskajiem apstākļiem, kas būtu jāizpilda, ierīces un datoru sistēmas, ko izmanto personas datu apstrādei (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
Šeit var ievadīt lapas kājenes parauga tekstu vai ievietot grafisko failu. Rediģēšanu var veikt administrācijas panelī, dodoties uz: Konfigurācija --> Teksti servisā --> "Kājene lapas apakšā" (id: 5).